+316 14 10 19 08

Landbouwlaan tussen (2 en 2a) Ede

Evangelie Gemeente De Deur

DANNY

LEYLA

Ik ben Karolina en ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Ik ging elk zondag naar de kerk en ben opgevoed met een overtuiging dat goede werken doen en de kerk bezoeken genoeg is om een kind van God te zijn. Door de alcoholverslaving van mijn vader was ik een heel onzeker en angstig kind. Hoe ouder ik werd, hoe eenzamer ik me voelde.  Op mijn 18e ben ik zelf gaan drinken om me vrij te voelen. Maar de leegte in mijn hart werd steeds groter en ik werd depressief. Ik kreeg anorexia en ben op verkeerde weg terecht gekomen...

In 2004 verhuisde ik naar Nederland en probeerde alles opnieuw te beginnen. Het lukte niet waardoor ik begon aan zelfmoord te denken, om eindelijk vrij te zijn. Toen leerde ik mijn man kennen, we trouwden en samen zijn we hulp gaan zoeken. Ik kwam mensen tegen, die een blijdschap bezaten, die ik niet kende. We gingen naar een evangelische gemeente en ik hoorde over Jezus en Zijn liefde. Maar ik was te trots om Hem in mijn hart toe te laten. Ik vond mezelf een goed mens, ik deed niemand kwaad en ging Zondags naar de kerk. Dit was toch genoeg om naar de hemel te gaan?...

Ondanks mijn eetstoornis ben ik zwanger geworden. Mijn angst over het ongeboren kind was ondraaglijk. Ik besloot God te zoeken en ging ik weer naar de evangelisch gemeente. Wonder boven wonder verliep de zwangerschap perfect en ik beviel van een gezonde jongen. Mijn blijdschap en opluchting was zo groot dat ik nog in het ziekenhuis vroeg aan Jezus om in mijn hart te komen en van mij een nieuwe mens te maken.

Door het Bijbel lezen werd mij duidelijk dat ik een zondaar ben die vergeving nodig heeft. Ik moest wederom geboren worden om een kind van God te zijn. Alleen Jezus kon mijn ziel genezen met zijn liefde en vergeving van mijn verleden. Toen ik dat besefte en mijn zonden beleed ontving ik rust en vrede! De leegte in mijn hart was weg en ik was niet meer eenzaam!

Het is al 4 jaar geleden vanaf de dag dat ik Jezus aangenomen heb.

Mijn leven is diametraal veranderd! Ik ben genezen van depressie en anorexia. En ik ervaar Gods aanwezigheid in mijn hart en leven. Na al die jaren vol van duisternis heeft Jezus mij bevrijd en een nieuwe kans gegeven. Hij wil U ook helpen om opnieuw te beginnen! Geef je hart aan Jezus!

IK BEN ZO DANKBAAR MET JEZUS!!!!!!!

Hallo, ik ben Andre Geerts

Opgegroeid in een groot gereformeerd gezin. Als kind kan ik zeggen dat het bij ons thuis fijn en gezellig was. Toch groeide ik op met steeds meer angst en minderwaardigheid in mijn leven. De religie waarin ik opgroeide was gebaseerd op de uitverkiezing. ( God was voor mij persoonlijk iemand die klaarstond om te straffen ,en als je geluk had dan koos hij jou uit om zijn kind te zijn. gebaseerd op ????) Deze minderwaardigheid kreeg de overhand in mijn leven en ik werd eigenlijk zwaar depressief. Op een gegeven moment kwam ik in aanraking met alcohol. Ik begon steeds meer te drinken want dat gaf mij vrijheid althans dat dacht ik. Door het drinken van veel alcohol kwam ik in grote problemen. Ongelukken, ruzie ,justitie en al dat soort ellende. In deze tijd wilde ik weg vluchten van alles en dacht ik vaak om een zwerversbestaan te kiezen) Zo kon het niet langer, ik zocht hulp

probeerde vrij te komen en dat lukte soms voor een periode, uiteindelijk viel ik altijd weer terug. Van binnen schreeuwde ik om vrijheid!!!
Na een groot dieptepunt in mijn leven kwam ik in aanraking met het geloof! Mensen vertelde mij over de liefde van Jezus, 
bekering en dat je een nieuw leven van God kan krijgen( wedergeboorte) IK VERLANGDE NAAR EEN NIEUW LEVEN , VRIJHEID, NOOIT MEER GEBONDEN. 

Vanwege mijn achtergrond dacht ik: Je kunt geen keuze maken dat moet God doen, ik was bang en zweette, maar dacht ik: wil God in mijn leven,
Ik ging op mijn knieën en bad  vroeg vergeving van mijn zonden ,nodigde Jezus uit in mijn leven, wat er toen gebeurde is met geen 
pen te beschrijven. Ja, Hij kwam in mijn leven, ik ervoer een enorme blijdschap, alle twijfels werden uit mij getrokken. 
Ik las de bijbel, het woord werd echt! Het werd levend! Nooit sprak de bijbel, maar toen het Leefde... Amen! Geweldige ervaring! Amen, God heeft mijn leven zo veranderd, hij heeft mij zoveel waarde en blijdschap gegeven. Geloof me als jij ook twijfelt, vast zit in een leer, God wil jouw vrijmaken, echt in je leven komen. Hij heeft werkelijk allesvoor u en voor jou gedaan. Nu is het aan ons. Neem die stap in je leven, je gaat zo blij en dankbaar worden, je leven gaat totaal veranderenEn je bent onderweg naar de hemel wat wil je nog meer, neem die stap nu het nog kan.

Twijfel niet! Hij houdt van je en wil niets liever jouw vader zijn. Hij is lankmoedig, omdat hij niet wil, dat u, jij ,verloren gaat!

Vroeger hoorde ik over een God die ik nooit zag

Vandaag ervaar ik Hem elke dag

Hoi ik ben Stefanie, ik ben 17 jaar oud en ik wil graag vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan.

 

Ik ben zelf opgegroeid in de kerk.

Ik vond het altijd leuk om naar de kerk te gaan, vooral omdat ik veel vrienden en vriendinnen had in de kerk.

Ik dacht er nooit over na waarom wij als familie samen naar de kerk gingen. Ik was nog jong dus ik ging gewoon mee. 

In 2009 vertelde mijn ouders dat wij naar China gingen verhuizen. Wij gingen daar naar toe als missionarissen en een kerk overnemen.

Ik begon er over na te denken; waarom we naar China gingen, want ik snapte niet waarom ze naar een vreemd land wilde gaan voor

een God die ik niet zag. Wij gingen naar China en ik begon te zien waarom mijn ouders deze God dienden. Ik had zelf nooit

een ervaring met God gehad en ik snapte wel wie hij was en dat hij aan het kruis was gestorven voor mijn zonde, maar ik kon maar niet

geloven dat het echt was want ik zag hem niet persoonlijk. 

 

Mijn ouders hebben ons als kinderen altijd een eigen keus gegeven, omdat God ons als mensen ook een eigen keuze geeft. Ik maakte die keuze om mijn zonde achter te laten en God te volgen in 2010, want wat had ik te verliezen? Ik voelde niks na het gebed, maar na een tijdje ging ik God ervaren in mijn eigen leven.

 

Ik had sinds klein altijd al problemen met angst en minderwaardigheid gevoelens. Ik ging hier tegenin bidden en ik ervaarde een rust, blijdschap en een liefde die ik nog nooit ervaarde in mijn leven als 13-jarige. Wij woonde nog in China en Ik zag mensen genezen door Gods genade en ik bleef naar de kerk gaan. Ik had nog steeds moeilijkheden in mijn leven maar ik wist wel dat God bij mij was. 


Ik ben nu 17 jaar en nog steeds hartstikke bekeerd en dankbaar dat ik voor God mag leven. God houd van U en Hij heeft een plan voor uw leven. Ik ben erg dankbaar dat ik die keus heb gemaakt en dat God mij heeft vergeven door zijn genade. U kunt ook deze keuze maken, maak die keuze en u zult een ware blijdschap en rust krijgen in uw leven. 

Johannes 3:3 | Opnieuw geboren in Zijn Koninkrijk

Mijn naam is Nana. Ik ben geboren en getogen op Curaçao. Ik ben eerst katholiek en daarna evangelisch opgevoed en zoals de meeste Antilianen geloofde ik ook altijd dat God bestond. Op mijn zevende zijn mijn moeder, mijn zusje en ik naar Nederland verhuisd. 

Drie jaar later werd mijn moeder op straat aangesproken door een christen en vanaf dat moment begonnen wij naar evangeliegemeente De Deur in Breda te gaan. Ik vond het altijd leuk om naar de zondagsschool te gaan. Naar de kerk gaan was voor mij de normaalste zaak van de wereld. 

In de kerk sprak men altijd over bekering en ik dacht; dat is niet nodig, ik ga immers heel mijn leven lang al naar de kerk, ik heb nooit gedronken of gerookt. Ik zag mijzelf als een goede christen. Maar in de Bijbel staat duidelijk: tenzij een mens wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien (Joh 3:3). Ik ging daarover nadenken en wist dat als ik zou sterven, dat Jezus mij niet zou aannemen omdat ik Hem nooit heb aangenomen. Met mijn moeder meegaan naar de kerk, betekende niet dat ik gered was. 

Deze overtuiging maakte dat ik een keuze voor Jezus wilde maken. Ik heb Hem aangenomen als Redder en Verlosser van mijn leven. Dat is de beste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt! Ik heb vele wonderen en tekenen van God gezien.
Ik ervaar Jezus' liefde elke dag en dat kunt u ook ervaren! Een levens veranderende ervaring door Jezus Christus!

Ik weet het zeker: De Hemel is mijn thuis!

Hallo! ik ben Mariama en ik wil graag vertellen hoe ik tot geloof ben gekomen.
Ik ben religieus(katholiek) opgevoed en ik ging graag naar de kerk(zondagsschool). 

Wat mij nooit was verteld in de kerk; is dat ik vergeving nodig had voor mijn zonden en dat ik een persoonlijk relatie met Jezus kon hebben. Ik ben altijd geleerd om goed te doen; dat zou mij naar de Hemel brengen. Toch had ik geen zekerheid en was ik bang om naar de hel te gaan. In die tijd heb ik de dood van dichtbij gezien. Ik woonde toen in een oorlogsgebied in Sierra Leone. 


In 2000 ben ik als tiener samen met mijn moeder en broertje naar Nederland gekomen om met mijn vader herenigd te worden. 

Een tante van mij kwam ons twee jaar later bezoeken vanuit Engeland, dit was rond Pasen. Zij was een bekeerde christen en wilde graag naar een pinkstergemeente om Pasen te vieren. Ik moest toen mee van mijn moeder omdat mijn tante de weg niet wist naar die kerk. Dit vond ik niet leuk omdat ik al een tijdje niet meer naar de kerk was geweest.

Ik ben wel blijven komen naar de kerk omdat ik het een fijne kerk vond om naar toe te gaan. Er werd elke kerkdienst een oproep tot bekering gedaan. Dus dacht ik hier over na en heb thuis ook een bekeringsgebed gebeden. Een tijdje later heb ik na een tienerkamp in de auto samen met een vrouw uit de kerk opnieuw het bekeringsgebed gebeden en heb toen openlijk mijn leven aan Jezus gegeven. 

Ik heb nu de zekerheid, dat als ik kom te sterven ik zeker weet, dat Jezus Zijn armen zou openen om mij te verwelkomen. 

Als je weet dat je niet recht staat voor God maak dan de keus, het is nooit te laat zolang je leeft.

et maakt niet uit wat je hebt gedaan in jouw leven, God houdt van ons allemaal zoals we zijn! 

PAS OP...een omkering!

Mijn naam is Arend. Ik ben geboren en getogen in Schiedam. In mijn dagelijks leven ben ik een touringcarchauffeur/reisleider. Onderweg ben ik twee speciale personen tegengekomen die mijn verdere levensreis een absolute ommekeer hebben gegeven.

M’n nieuwe leven; wat kan een mens een hoop veranderingen doormaken in zo’n anderhalf jaar tijd! Mensen die mij kennen weten dat ik, net als veel anderen, mijn leven niet altijd zo netjes op orde had. Ook kon ik niet altijd trots zijn op wat ik deed. Ik had mijn zorgen, verdriet en rotzooi door mijn eigen toedoen. Geen mens is het gelukt, en zeker mijzelf niet, om daar verandering in te brengen.

Totdat ik anderhalf jaar geleden in mijn wanhoop een Bijbel kocht. In het begin wist ik zelf eigenlijk niet waarom, maar toen ik ging lezen kon ik niet meer stoppen. 

God liet me zien hoe ik wel kon veranderen en wie ik daarvoor nodig had: Jezus!

Nadat ik besloten had mijn leven over te geven aan Hem en te gaan doen wat Hij zegt; gebeurde er zoveel dat ik het zelf bijna niet meer kon snappen. Mijn depressies waren weg, mijn verslavingen kon ik loslaten! Zo kon ik bijvoorbeeld in één stoppen met roken wat ik daarvoor al zo vaak geprobeerd had, maar wat me nooit gelukt was.

Kortom, ik ben een ander mens geworden. Ik ben blij. Ik heb rust gevonden. Vorige week (5-09-2019) getrouwd met een prachtige vrouw en ik weet dat ik nu een mooie toekomst voor me heb! Een nieuw leven, absoluut! Maar...ik blijf die Arie die NIET van 020, maar zeker wel van Feyenoord houd, dat zal niet veranderen...

God is het beste medicijn!

Hoi hoi, mijn naam is Diana en in 2007 heb ik me hart aan Jezus gegeven.

God heeft verschillenden wonderen in mijn leven gedaan tot nu toe en één ervan is dat God mij heeft genezen van mijn allergieën.

Ik had hooikoorts, nikkelallergie en zonneallergie en de laatste was het ergste en het vervelendste.

Ik zat elke zomer van top tot teen onder de rode bultjes en blaasjes en ze jeukte verschrikkelijk.

In mijn gezicht vond ik het ergste, want mensen keken mij na en vroegen elk jaar weer wat ik in mijn gezicht had.

Ik bad na God voor genezing, maar dat ging niet 1,2,3. Ik had namelijk een liefde voor heksen, trollen en Dracula.

Ik had beelden en poppen van ze in huis en keek ook na series van heksen en ook de films van Dracula.

Ik zag daar geen kwaad in, want ze bestonden toch niet! Maar stiekem aanbad ik ze….maar zoals God zegt in Exodus 20:2;  “u mag geen andere goden aanbidden dan mij.” God liet me zien wat ik moest doen om te kunnen genezen, ik heb alles weggegooid en ben gestopt met kijken na die series en films en toen kon God mij genezen door het bloed van Jezus.

God kan ook u genezen van u ziekte of pijn of kwalen, door Jezus aan te nemen als redder en verlosser, want Hij is het beste medicijn. 

In mijn leegte werd Hij mijn doel!

Hallo ,mij naam is Arjan, 
ik wil graag vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan!

Op  zondag ging ik altijd met mijn ouders trouw  mee naar de gereformeerde kerk. Ik hoorde veel preken over oordeel en uitverkiezing, maar ik hoorde niets over hoop en liefde en al helemaal niets over Jezus. Ondertussen gebeurde ervan alles met ons gezin: mijn broertje overleed, mijn ouders werden overspannen, ik zocht een uitweg en ik raakte al op jonge leeftijd verslaafd aan drank, gokken, roken etc…Ik raakte de weg kwijt. Ik werd depressief en ik zocht hulp bij een psychiater en ik kreeg medicijnen…
Niets hielp, ik bleef leeg en doelloos. 
Totdat mensen in 2006 tegen mij zeiden: “Arjan er is een God die van je houd, en je kan een nieuwe start maken als je vergeving vraagt van je zonden.” En paar maanden later heb ik dat ook gedaan en Jezus Christus deed een geweldig wonder in mijn hart. Hij heeft me bevrijd van mijn verslavingen, Hij herstelde mijn huwelijk,

Hij gaf me hoop en kracht en Hij maakte mij een compleet anders mens! Wat alcohol of medicijnen niet kan doen, kan Jezus Christus wel. Hij is de enige die u leven kan vullen! God wacht op jou, Hij heeft alles voor jou gedaan om aan het kruis te gaan , stel het niet uit maar geef je hart aan Hem; daar zal je nooit spijt van krijgen!