top of page

Mildred

foto mildred - getuigenis.jpg

Mijn naam is Mildred.

Van huis uit ben ik Rooms-Katholiek opgevoed. Ik geloofde in God, maar ik ervoer God niet in mijn leven. Het leek alsof God heel ver weg van mij was. Op een gegeven moment ben ik ook in andere kerken geweest. Daar zag ik mensen die op verschillende manieren God aan het dienen waren. Ondertussen ging ik op mezelf wonen. Door moeilijke omstandigheden in mijn leven werd ik depressief en wist ik niet goed hoe ik verder moest leven. Ik ben daarvoor opgenomen geweest. Diep in mijn hart wilde ik graag naar een kerk gaan en voor God leven, maar ik wist niet hoe. Ik bad tot God of Hij mij dat wou laten zien.

Vlak daarna werd ik aangesproken op straat door christenen die mij vertelden dat ik een persoonlijke relatie met God kon hebben. Dat had ik niet. Ik wist dat ik niet recht stond voor God. In mijn leven deed ik dingen (zonden) waar God niet achter staat. Uit mezelf kon ik daar niet mee stoppen. Dat stond tussen mij en God in.

Op het moment dat deze christenen mij vertelden over het kunnen hebben van een persoonlijke relatie met God, heb ik vergeving van mijn zonden gevraagd en God in mijn leven gevraagd. Sindsdien ervaar ik God in mijn leven. Ik ga nu naar een kerk die Gods wil doet. God heeft mij ook kracht gegeven om te stoppen met de zonden die ik deed. God heeft mijn gebed beantwoord.

Dankzij God heb ik mezelf niets aangedaan. Wat hulpverleners en medicijnen niet konden doen, heeft God wel gedaan. God heeft mij veranderd! Ik ben niet meer depressief. God heeft mij weer hoop gegeven in het leven. Door Hem heb ik een zinvol bestaan. Hij wil ook u een hoopvolle toekomst geven. Voor God is niets te moeilijk!

 

bottom of page