top of page

Evangelisatie

Het evangelie dat buiten de vier muren gebracht wordt is de absolute fundatie van de kerk, in gehoorzaamheid aan Marcus 16:15 En Hij zei tot hen, ‘Ga uit in de wereld en verkondig het evangelie tot elk schepsel’…Wij benadrukken persoonlijke evangelisatie, en gebruiken daarbij verscheidene vormen om het evangelie te delen.

bottom of page