Evangelisatie

Het evangelie dat buiten de vier muren gebracht wordt is de absolute fundatie van de kerk, in gehoorzaamheid aan Marcus 16:15 En Hij zei tot hen, ‘Ga uit in de wereld en verkondig het evangelie tot elk schepsel’…Wij benadrukken persoonlijke evangelisatie, en gebruiken daarbij verscheidene vormen om het evangelie te delen.