top of page

Nana

WhatsApp%20Image%202020-02-17%20at%2010.

Mijn naam is Nana.

 

Ik ben geboren en getogen op Curaçao. Ik ben in eerste instantie katholiek opgevoed en na de bekering van mijn moeder evangelisch opgevoed. 

En zoals de meeste Antillianen geloofde ik ook altijd dat God bestond.

 

Op mijn zevende zijn mijn moeder, mijn zusje en ik naar Nederland verhuisd. Drie jaar later werd mijn moeder op straat aangesproken door een christen en vanaf dat moment begonnen wij naar Evangelie gemeente De Deur in Breda te gaan. Ik vond het altijd leuk om naar de zondagsschool te gaan.

Naar de kerk gaan was voor mij de normaalste zaak van de wereld. 

In de kerk sprak men altijd over bekering en ik dacht: dat is niet nodig, ik ga immers heel mijn leven lang al naar de kerk, ik heb nooit gedronken of gerookt. Ik zag mijzelf als een goede christen. Maar in de Bijbel staat duidelijk: tenzij een mens wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien (Joh 3:3).

Ik ging daarover nadenken en wist dat als ik zou sterven, dat Jezus mij niet zou aannemen omdat ik Hem nooit heb aangenomen. Met mijn moeder meegaan naar de kerk, betekende niet dat ik gered was. 

Deze overtuiging maakte dat ik een keuze voor Jezus wilde maken. Ik heb Hem aangenomen als Redder en Verlosser van mijn leven. Dat is de beste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt! Ik heb vele wonderen en tekenen van God gezien.

Ik ervaar Jezus' liefde elke dag en dat kunt u ook ervaren!

bottom of page