+316 14 10 19 08

Landbouwlaan tussen (2 en 2a) Ede

Evangelie Gemeente De Deur

ONZE KERKGEMEENSCHAP

Lokale kerk met wereldvisie!

Wij zijn een lokale kerk van kleine omvang maar maken deel uit van een groter geheel net zoals Jezus Christus Zijn eigen kerk en Lichaam beschrijft. Wij zijn 1 van de 64 kerken in Nederland en maken deel uit van de 2500 kerken verspreid over 146 landen. De hartslag van onze kerken bestaat uit evangelisatie, discipelschap en kerkplanting. De hartslag van onze kerkleden bestaat uit bekering & doop, de Heilige Geest en een getuigende levensstijl.

OPGERICHT DOOR

Pastor Wayman en Nelda Mitchell

Wayman en Nelda Mitchell waren 63 jaar getrouwd, tot haar overlijden in 2016. Geen van hen had een religieuze opvoeding gehad, maar hadden beide een krachtige bekeringsmoment ervaren in hun twintigen jaren. Na het beantwoorden van de roeping om te preken, namen zij de leiding over een aantal kerken in Canada, Arizona, Idaho, Oregon en California. In 1970 gingen zij naar Prescott, Arizona, Verenigde Staten om een kleine, worstelende kerkgemeenschap over te nemen. Kort na aankomst, redde God een aantal hippies en zij verwelkomde hen in hun kerk. God begon een geweldig werk met veel bekeerlingen en een enorme groei dat ontstond vanuit de “Jesus Movement” die begon in de jaren 70’. God openbaarde Zijn plan voor discipelschap en de Mitchells begonnen kerken te planten in de Verenigde Staten en ook naar andere landen. De Mitchells hebben 3 missionarisbedieningen gehad in Australië om Gods werk daar een versnelling te geven. Pastor Mitchell reist nog steeds de wereld over en preekt in veel Potter’s House conferenties, rally’s, leiderschapsmeetings, discipelschapsklassen en genezingscampagnes. Door alle deze activiteiten brengt hij zijn passie en visie voor God over op andere na alweer 56 jaar ervaring in de bediening.

CONFERENTIES

Halfjaarlijkse samenkomsten in de ijsselhallen

Ieder half jaar, in februari en in augustus organiseert de Zwolle kerk een conferentie

voor "De Deur" kerken in Nederland en andere landen van Europa. ook worden zende-
lingen en locale pastors uitgenodigd uit andere landen die aan onze Nederlandse kerken
geschakeld zijn. Ook mensen van buiten onze kerken zijn natuurlijk van harte welkom!

Tijdens deze conferenties worden ook pioniers uitgezonden om kerken te planten in
Nederland en zendelingen om kerken te planten in het buitenland.

De donderdagavond is altijd een Internationale avond met een film over Wereldevangelisatie
en mededelingen omtrent echtparen die naar het buitenland gaan.

Maandag t/m vrijdag aanvang 09.00 uur ochtenddiensten en 19.00 uur avonddiensten.
Donderdagavond aanvang 18.00 uur.

PIONIER- EN ZENDINGSWERK

Onze kerken geloven in de grote opdracht die Jezus gaf: [NBG] Marcus: 16:15 En Hij zeide

tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

In gehoorzaamheid aan deze opdracht trainen wij discipelen in onze locale kerken en sturen
diegenen die een roeping van God op hun leven ervaren uit naar andere steden en landen
om daar het evangelie te verkondigen en kerken te planten.

Naast dit werk ondersteunen wij ook projecten zoals een school in Trujillo Peru, die op kosten
van onze kerk werd verbouwd.

Onze moederkerk in Zwolle ondersteunt op dit moment zendelingen en locale pastors in Zuid Afrika,
China, Peru, Suriname, Tsjechie, Kaapverdie, Indonesië, Portugal en Kroatië.

ONE WAY CAFÉ

Het evangelie in een ander jasje!

Op zaterdagen organiseren wij concerten en zorgen voor veel gezelligheid in onze One way Café. Dit zijn avonden waarbij het evangelie in een modern jasje wordt gestoken en er door middel van muziek, drama e.d. een christelijke boodschap wordt uitgedragen. Kijk op onze agenda om te kijken wanneer onze One way Café weer wat op de planning heeft staan.