top of page

ONZE KERKGEMEENSCHAP

Lokale kerk met wereldvisie!

Wij zijn een lokale kerk van kleine omvang maar maken deel uit van een groter geheel net zoals Jezus Christus Zijn eigen kerk en Lichaam beschrijft. Wij zijn één van de 64 kerken in Nederland en maken deel uit van de 2700 kerken verspreid over 146 landen. Onze visie bestaat uit evangelisatie, discipelschap en kerkplanting. De hartslag van onze kerkleden bestaat uit bekering, waterdoop, de Heilige Geest en een getuigende levensstijl.

OPGERICHT DOOR

pastor wayman and nelda mitchell.jpg

Pastor Wayman en Nelda Mitchell

Wayman en Nelda Mitchell waren 63 jaar getrouwd, tot haar overlijden in 2016. Geen van hen had een religieuze opvoeding gehad, maar hadden beide een krachtige bekeringsmoment ervaren in hun twintigen jaren. Na het beantwoorden van de roeping om te preken, namen zij de leiding over een aantal kerken in Canada, Arizona, Idaho, Oregon en California.

 

In 1970 gingen zij naar Prescott, Arizona, Verenigde Staten om een kleine, worstelende kerkgemeenschap over te nemen. Kort na aankomst, redde God een aantal hippies en zij verwelkomde hen in hun kerk. God begon een geweldig werk met veel bekeerlingen en een enorme groei dat ontstond vanuit de “Jesus Movement” die begon in de jaren 70’. God openbaarde Zijn plan voor discipelschap en de Mitchells begonnen kerken te planten in de Verenigde Staten en ook naar andere landen. De Mitchells hebben drie missionarisbedieningen gehad in Australië om Gods werk daar een versnelling te geven.

 

Pastor Mitchell reisde nog tot begin 2020 de wereld over en preekt in veel Potter’s House conferenties, rally’s, leiderschapsmeetings, discipelschapsklassen en genezingscampagnes. Door alle deze activiteiten bracht hij zijn passie en visie voor God over op andere na ruim 70 jaar ervaring in de bediening. Op 21 september 2020 is hij heengegaan, waarbij hij een bijzondere en levensveranderende beweging heeft achtergelaten. Pastor Greg & Lisa Mitchell zijn de leiders (vanuit Prescott) van de wereldwijde fellowship.

Pastor en Diana - Pastorsechtpaar.JPG

Pastor Frans en Diana Smits

Frans en Diana Smits zijn de voorgangers van Evangelie Gemeente De Deur Ede sinds 2015. 

Beide waren ongelovig totdat zij beide afzonderlijk tot bekering kwamen in De Deur kerk te Den Bosch in het jaar 1994. Na het beantwoorden van de roeping om te preken, begonnen zij in 1999 een nieuwe De Deur kerk in Tilburg.

 

Na een avontuur met God namen zij in 2002 een De Deur kerk over in Maastricht. Dit voelde alsof zij naar het buitenland gingen voor God. Maar dit werd pas echt buitenland toen Frans en Diana Smits in 2009 gevraagd werden om een gloednieuwe De Deur kerk over te nemen in Dongguan, China. Daar hebben zij veel ervaring met God en mensen opgedaan. Deze nieuwe kerk was maar acht mensen groot. Na zes jaar was deze kerk uitgegroeid naar 100+ mensen. In die jaren hebben zij ook vier nieuwe kerken daar gesticht door middel het principe van Discipelschap.


Na zes jaar het leven van een missionaris te hebben geleefd werden Frans en Diana Smits gevraagd om De Deur kerk over te nemen in Ede. Door alles wat zij meegemaakt hebben in hun wandel met God weten zij hoe groot hun God is. Zij staan bekend om hun zachtmoedige openheid voor mensen en hun krachtige standpunten voor God.

Zij en de kerk in Ede verwelkomen u graag!

20210110134808_IMG_7638.jpg

Kerkenraad

Francis en Arjan zijn getrouwe discipelen van De Deur Ede en zijn sinds 2019 aangesteld als kerkenraadsleden.

 Francis 

 

 Arjan 

 

Planting churches.JPG

Halfjaarlijkse samenkomsten in de IJsselhallen

CONFERENTIES

Ieder half jaar, in februari en in augustus organiseert de Zwolle kerk een conferentie

voor "De Deur" kerken in Nederland en andere landen van Europa. ook worden zende-
lingen en locale pastors uitgenodigd uit andere landen die aan onze Nederlandse kerken
geschakeld zijn. Ook mensen van buiten onze kerken zijn natuurlijk van harte welkom!

Tijdens deze conferenties worden ook pioniers uitgezonden om kerken te planten in
Nederland en zendelingen om kerken te planten in het buitenland.

De donderdagavond is altijd een Internationale avond met een film over Wereldevangelisatie
en mededelingen omtrent echtparen die naar het buitenland gaan.

Maandag t/m vrijdag aanvang 09.00 uur ochtenddiensten en 19.00 uur avonddiensten.
Donderdagavond aanvang 18.00 uur.

PIONIER- EN ZENDINGSWERK

Onze kerken geloven in de grote opdracht die Jezus gaf in Marcus16:15: En Hij zeide

tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

In gehoorzaamheid aan deze opdracht trainen wij discipelen in onze lokale kerken en sturen
diegenen die een roeping van God op hun leven ervaren uit naar andere steden en landen
om daar het evangelie te verkondigen en kerken te planten.

Naast dit werk ondersteunen wij ook projecten zoals een school in Trujillo Peru, die op kosten
van onze kerk werd verbouwd.

Onze moederkerk in Zwolle ondersteunt op dit moment zendelingen en locale pastors in Zuid Afrika,
China, Peru, Suriname, Tsjechie, Kaapverdie, Indonesië, Portugal en Kroatië.

sneding 2.jpg
sending.JPG
Purper.jpg
Sending Joery en Daphne.JPG
sending 3.JPG
SENDING 4.JPG
bottom of page