+316 14 10 19 08

Landbouwlaan tussen (2 en 2a) Ede

Evangelie Gemeente De Deur

De belangrijkste reden waarom wij samenkomen is omdat christenen elkaar nodig hebben. De Bijbel zegt in Korinthiërs 12 dat de kerk het lichaam is van Jezus Christus en dat elke christen een deel van het lichaam is. Daarnaast vindt God het heel erg belangrijk dat wij, christenen, samenkomen. Hebreeën 10:25 ‘Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen.’ Wij komen samen om prediking te horen dus met andere woorden om naar Gods Woord en Waarheid te horen.

ONZE SAMENKOMSTEN

Onze diensten starten met een zangdienst waarbij liederen worden gezongen onder begeleiding van verscheidene muziekinstrumenten. Zoals Psalmen 150:1-5 beschrijft, houdt God ontzettend van muziek en enthousiasme. Dit is dan ook de reden dat wij liederen zingen om God te verhogen.

ZANGDIENST

GEBEDSVERLANGENS

Tijdens onze diensten bidden wij voor speciale noden zoals voor mensen die redding of genezing nodig hebben. Dit principe is terug te vinden in Handelingen 4, waar broeders en zusters voor elkaars noden baden. Ook Jakobus 5:16 zegt: ‘bidt voor elkander, want het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt.’

Wij hebben prediking nodig om te kunnen groeien in ons geloof. In de prediking van onze gemeente worden verschillende onderwerpen uit de Bijbel benadrukt en vertaald naar de dagelijkse praktijk van het leven, zodat deze zaken herkend worden en toegepast kunnen worden. Romeinen 10:14 spreekt erover ‘hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?’ Dit maakt duidelijk dat prediking van essentieel belang is.

PREDIKING

Na elke preek of activiteit doen wij een oproep naar het altaar, zodat men kan reageren op hetgeen wat God tot hem of haar gesproken heeft. Deze oproep bestaat uit drie gedeeltes: 
- voor mensen die nog nooit tot bekering zijn gekomen;
zij krijgen de gelegenheid om een keuze voor God te maken

- voor mensen die het geloof hebben verlaten; zij krijgen de gelegenheid om hun hart opnieuw recht voor Gods troon te zetten
- voor christenen; zij krijgen de gelegenheid om God te zoeken nadat God persoonlijk tot hun hart heeft gesproken.
Ook dit principe is Bijbels. In het boek van Handelingen lezen wij in hoofdstuk 2:37-41 dat men de gelegenheid kreeg om een keuze voor God te maken. 

OPROEP TOT BEKERING