top of page

WIJ GELOVEN IN DE LEVENDE GOD

God is Geest. Hij is Almachtig, zonder begin of eind. God is een drie-éénheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen gecreëerd door Zijn Woord. Niets is ontstaan zonder Hem.

bottom of page