top of page

Corosh

WhatsApp Image 2020-08-17 at 09.48.03.jp

اسم من کورش (رضا)سامی و در یک خانواده مذهبی (شیعه )در ایران متولد شدم ،پدر و مادرم به من اعمال مذهبی را تعلیم دادند و من هم مثل بقیه فامیل این اعمال را انجام میدادم ،خیلی زود از روی کنجکاوی سوالاتی طرح میکردم که برای فامیل و جامعه زیاد خوشایند نبود و جواب سوالات من بی جواب مانده و آنها فقط مرا از عذاب الهی میترساندند ،وقتی پانزده ساله بودم مذهب و خدا را ترک کردم و بدنبال چیزهای دیگر در زندگی رفتم .

در دهه ۹۰ به هلند آمده و خیلی زود به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی روی آوردم .

اعتیاد باعث شد که من از زندگی خسته شوم و تصمیم به خودکشی بگیرم ولی در بیمارستان پزشکان من را از مرگ نجات دادند .

اشنایی من با فریدون که برای بشارت دادن به کمپ آمده بود باعث شد زندگی من عوض شود ،به جستجو و تحقیق پرداخته و بعد از شناخت انجیل و خداوند عیسی مسیح او در قلب من جای گرفت  جواب تمام سوالاتم را که بی جواب مانده وباعث شده بود که من مذهب و حتی خدا  را سازنده دست بشر بدانم را گرفتم .

زندگی من عوض شده و دیگر من آن آدم ناامید و خسته نبودم ،با قدرت اعتیاد سنگین به مواد مخدر ،انواع داروهای خواب اور و الکل را ترک کردم .

دیگر نگران هیچ چیز نبودم و آزاد شده و شادی و برکت در زندگیم روز به روز بیشتر می‌شد .

او عاشق همه انسان‌هاست و دوست دارد به ما کمک کرده و زندگی ما را عوض و ما را شاد و خوشبخت نماید ،قلبت را بروی او باز کن تا خداوند گناهانت را بخشیده و به دوباره متولد شوی .

bottom of page