Gods geluk in het huwelijk

22.05.2020

Genesis 2:24

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.

In een Engelse vertaling vind je de woorden: Leave - Cleave - Weave.

In deze tekst laat God 3 dingen zien die “Echt Geluk” zullen brengen in een huwelijk.

1. Achterlaten:                  een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten...

2. Aanhangen/Verkleven:   en zijn vrouw aanhangen...

3. Verstrengelen:                zij zullen tot een vlees zijn.

Het achterlaten

Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten...

Deze tekst in Genesis word uitgesproken door Gods Geest in het Oude Testament, en herhaald door Jezus Christus zelf in het Nieuwe Testament in Matteüs 19:5, en ook nog benadrukt door Paulus in Efeze 5:31. Dit vers is dé Fundatie-Tekst in een huwelijk. Van deze tekst kunnen we leren dat het huwelijk is ontworpen door God!

Als elke man en vrouw deze drie fundamentele prioriteiten in huwelijk zo toepassen in hun leven, dan gaat elk huwelijk met God een succes worden.

In eerste instantie zou de man de financiële afhankelijkheid en de fysieke afhankelijkheid van zijn vader en moeder moeten verlaten als hij trouwt. Het principe wat God bedoelt met dit soort van loslaten is: dat er NIETS op aarde belangrijker is en NIETS op aarde meer waarde heeft voor de man; dan zijn huwelijks-relatie met zijn vrouw. Want dat is de eerste fundamentele prioriteit van het huwelijk: om elkaars beste vriend te zijn.

 

Het verkleven

...zijn vrouw aanhangen...

Het woord 'kleven' betekent vasthouden aan iets, om dicht bij iets te blijven en eraan verbonden te blijven. De King James Vertaling (KJV) zegt het zo:'he shall cleave unto his wife'. Hetzelfde woord wordt gebruikt in de Bijbel gebruikt onder meer in 2 Koningen 5:27 om melaatsheid te beschrijven die zich aan het lichaam vastklampt. In Job 19:20 beschrijft het huid die zich aan botten vast hecht. In Ezechiël 29:4 beschrijft het schubben die aan een vis vast groeien. Ze zijn alle als het ware samengevoegd als één.

 

De betekenis van het Engelse woord 'cleave' is duidelijker hoe God het gebruikt in Oude Testament als 'aanhangen'. Het Hebreeuws woord voor "cleave" is: "dabaq". Deuteronomium hoofdstuk 10 en 11 spreekt van: “aan God vast hangen”.

 

Deuteronomium 10:20

De Here, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren.

Deuteronomium 11:22

Want indien gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, zeer naarstig onderhoudt, de Here, uw God, liefhebt, in al zijn wegen gaat en Hem aanhangt.

 

Hetgeen betekent om een oprechte toewijding te hebben - met je hele hart - aan God en je huwelijk.

 

Het verstrengelen

…zij zullen tot een vlees zijn…

Met andere woorden: zij weven zichzelf in elkaars leven, in alles. En dat is een proces en niet een eenmalige gebeurtenis. 'Eén vlees' gebeurt niet omdat de prediker zegt: "Ik verklaar jullie nu als man en vrouw". 'Eén vlees' gebeurt niet omdat de wettelijke documenten ondertekend zijn. 'Eén vlees' gebeurt ook niet ergens in een hotelkamer; nee, het is een levenslang proces. God’s plan voor het huwelijk is dus dat Twee één worden. Dat is veel meer dan hetzelfde huis, geld, eten of bed delen. Het is twee mensen die zichzelf geven aan de elkander en hun leven in elkaar weven.

 

Niet liefhebben maar lief geven

Er zijn vier gezegden die elk huwelijk bij elkaar houden :

4. Ik had ‘t mis. 

3. Het spijt me. 

2. Vergeef me. 

1. Ik hou van je.

Een succesvol huwelijk krijgen, is niet de juiste partner vinden, maar zelf de juiste partner zijn.

Geluk vinden in het huwelijk lukt altijd als je dicht bij de Maker blijft van het huwelijk: God.

ADRES

Evangelie Gemeente De Deur
Bremlaan 33 6713 EA Ede
(INGANG - Landbouwlaan tussen 2 en 2a)

 

Pastor F. Smits

      06 14 10 19 08

SERVICEMENU

Contact

Privacyverklaring

Routebeschrijving

LINKS

2020 Evangelie Gemeente De Deur