Op 9 oktober 1929 werd Wayman Mitchell geboren, in een wereld van economische depressie en leegloop van kerken. Hij groeide op in Prescott, Arizona, en in zijn jeugd groeide hij op in een gebroken gezin. Na zijn diensttijd trouwde hij met zijn vrouw Nelda en nadat hun eerste kind aan longontsteking was overleden, zetten beiden hun eerste aarzelende stappen richting God. Dit werd al gauw een sleur en pas toen Mitchell op zijn geloof werd aangevallen door een Mormoon, realiseerde hij zich zijn eigen verantwoordelijkheid in het kennen van Gods Woord. Toen hij daarop de bijbel ging bestuderen, ontdekte hij de verlossende kracht van het bloed van Jezus Christus.

Mr and Mrs Mitchell

Tijdens een kerkdienst in 1955 werd Mitchell na een bekeringsgebed vervuld met de Heilige Geest en hij begon, net als de apostelen op de pinksterdag, in andere tongen te spreken. Dit was een geheel nieuwe en overweldigende ervaring voor hem, want het feit dat hij bijna niets wist over de heilige Geest en het spreken in tongen, bewees dat God met hem aan het werk was. Op dat moment kreeg hij een profetie over dat God zou gaan bewegen “in de landen van de wereld en de eilanden van de zee”.

Na deze dienst was Mitchell niet meteen de man van de grote opwekkingsbeweging, hij stopte de eerste maanden zelfs niet eens met roken. Maar God was met hem aan het werk. Zijn roeping om te preken kwam korte tijd daarna en toen hij met zijn voorganger daarover sprak, gaf deze hem het advies naar een bijbelschool te gaan.

Toen Mitchell op de bijbelschool kwam, bleek dat helemaal niet hetgeen te zijn wat hij zich ervan had voorgesteld. In plaats van er te leren hoe je zondaren tot bekering brengt, kreeg hij allerlei bestuurlijke theorieën en religieuze doctrines voor zijn kiezen. Het was zelfs zo erg dat velen in de faculteit van de school neerkeken op Goddelijke genezing, de gaven van de heilige Geest en de opwekkingsbediening. Uiteindelijk kreeg hij op de school wel een fundamentele kennis van Gods woord, maar praktisch was hij onvoorbereid op de dagelijkse realiteit van het leven. Na de bijbelschool kreeg Mitchell zijn eerste bediening als jeugdpastor van een kerk in Phoenix. Het enige wat hij daar
bereikte, was dat de religieuze mensen woedend werden, omdat hij tegen de jeugd preekte over zonde. En dat nog wel in bijzijn van hun vriendjes. Gelukkig kwam er snel een aanbieding om een kerk over te nemen in het plaatsje Wickenburg, een kerk met een problematisch verleden. Hier leerde hij veel dingen van evangelisten en andere pastors over het krijgen van opwekking en hij ontdekte geestelijke waarheden die sleutels bleken te zijn voor kerkgroei.

Na deze kerk werd Mitchell van de ene ‘probleemkerk’ naar de volgende gestuurd, elke keer om het puin te ruimen. De leiding van het kerkgenootschap zag hem als een ‘boertje’ die ze nooit een volwaardige kerk zouden geven, maar die wel goed genoeg was problemen op te lossen die door anderen waren veroorzaakt. En met de tijd kreeg Mitchell een andere visie dan de leiding. Hij voelde absoluut geen verplichting om de ‘gevestigde machten’ te plezieren en hij kwam er achter dat programma’s niet de manier zijn om mensen te winnen. De leiding was altijd gefocust geweest op dingen als zondagsschool en christelijke kampen, maar Mitchell zag dat dit niet meer was dan ondersteuning van de kerk, niet het middelpunt van de bediening. Ook het principe om jonge mannen naar de bijbelschool te sturen, werd spoedig door Mitchell herzien. Een paar mannen die vurig begeerden om iets voor God te kunnen betekenen, kwamen uitgeblust en geestelijk dood van de bijbelschool terug. Vanaf dat moment besloot Mitchell de mannen zelf te trainen in de praktijk.

Tientallen mensen komen tijdens een tentcampagne tot bekering

Toen werd Mitchell een andere ‘probleemkerk’ aangeboden en in 1970 nam pastor Wayman Mitchell deze kleine kerk over in Prescott, Arizona. Deze kerk van 35 mensen had daarvoor vele problemen doorstaan, maar Mitchell vond hier mensen die zich bruikbaar opstelden en naar zondaren wilden uitreiken.

In die tijd was er een grote opwekking gaande onder de hippies en hieruit ontstond de ‘Jesus People’-beweging. Deze ‘Jesus People’ begonnen met duizenden tegelijk door de straten te marcheren, vertelden iedereen dat Jezus hun hart veranderd had en dat Hij hen vrij gemaakt had van drugsverslaving, leegte en doelloosheid. Zelfs enige grote kranten in de Verenigde Staten schreven hierover. ‘Time Magazine’ verklaarde: “Jezus leeft volop in het radicale geestesvuur van een groeiend aantal jonge Amerikanen. Dit is hun boodschap: de bijbel is waar, er gebeuren wonderen” (Time Magazine, 21 juni 1971). ‘Het Beste’ verhaalt over samenkomsten in Houston, Texas waar 11.000 jonge mensen naar voren gaan om zich te bekeren en voor Jezus te gaan leven (Reader’s Digest, maart 1972).

Prescott lag in die tijd op een drukke hippie-route en de kerk bereikte veel hippies met het evangelie. Mitchell trainde de mensen in de Prescott-kerk op basis van zijn ervaring en uiteindelijk was het zo dat de kerk in Prescott in staat was om enkele van deze mannen naar andere steden te sturen om daar nieuwe kerken te beginnen. Zo was de basis gelegd voor een beweging die steeds grotere vormen aannam. De kerken die vanuit Prescottwaren uitgestuurd, werden met de tijd sterk genoeg om zelf weer echtparen uit te sturen naar andere steden. Mitchell kreeg geregeld open deuren om ook in het buitenland aan het werk te kunnen en al gauw gingen er mannen naar onder andere Mexico, de Filippijnen en Australië om kerken te planten.

De visie van de fellowship is om de gehele wereld te bereiken

Nederland
De open deur in Nederland was er in 1978 in de vorm een kleine bijbelstudiegroep in Steenwijk. De groep bestond uit ongeveer 30 personen en verlangde naar een pastor.
Één van de discipelen nam toen de leiding op zich. Mitchell steunde hem in het bouwen van de kerk en haalde hem regelmatig over naar de halfjaarlijkse bijbelconferenties die in Prescott worden gehouden. Zo werd de visie van de CFM in de Nederlandse fellowship ingeplant. De kerk verhuisde vervolgens naar Zwolle en begon daar te groeien.

Uiteindelijk was ook deze kerk sterk genoeg om mannen uit te sturen naar andere steden. Daarnaast nam Evangeliegemeente De Deur in Nederland ook de verantwoordelijkheid op zich voor een halfjaarlijkse Europese bijbelconferentie.

Op dit moment heeft De Deur in Nederland ruim 50 kerken. Buiten Nederland heeft de Nederlandse fellowship 25 kerken in: België, Zuid Afrika, China, Peru, Ruanda, Suriname, Curaçao, Aruba, Duitsland, Portugal en Tjechië.
De CFM-kerken in Nederland dragen de naam “Evangeliegemeente De Deur”.
Mensen komen niet naar Evangeliegemeente De Deur, omdat ze deze kerk leuker vinden dan een andere kerk. Ze komen omdat ze door de prediking in een persoonlijk contact met Jezus Christus zijn gebracht, en omdat De Deur nog steeds vasthoudt aan de visie en opdracht om het evangelie te verkondigen door middel van discipelschap, evangelisatie, muziek en drama, en het uitsturen van echtparen in het zendingsveld.

Lees het ontstaan van Evangeliegemeente De Deur in het boek “Een open deur” (gratis pdf download)

Christian History: 10 Famous Christian Missionaries

By John Coon   |   Thursday, 07 May 2015 09:35 PM

Missionaries are as much a part of Christian history as the cross. Since the days of the Apostles, Christian missionaries have spread through all parts of the world sharing the word of God. For nearly 2,000 years, missionaries have shaped Christianity and influenced its growth. 

These 10 Christian missionaries are especially noteworthy for their contributions to the faith. 

1. Saint Paul
Much of the modern New Testament is composed of epistles, or letters, that Paul wrote to ancient Christians. He started out as a persecutor of Christians before converting to the faith. Paul steered the ancient church away from its Jewish roots as the first apostle to preach extensively among the Gentiles. 

2. Saint Peter
The Pope traces his authority back to Peter, the chief apostle after Jesus Christ was crucified. Peter is traditionally considered the founder of the church in Rome and its first bishop. Under his leadership, the Christian church grew and spread throughout the Roman Empire after Christ. 

3. William Carey 

William Carey is considered to be the father of modern missions. He served as a missionary in India and translated portions of the Bible into many different languages. Carey founded the Baptist Missionary Society — paving the way for the founding of many other foreign missionary societies. 

4. Eric Liddell
Eric Liddell is famous to most people because of “Chariots of Fire,” which chronicles his Olympic running career. He devoted the last 20 years of his life in China, teaching at a college and later volunteering at a rural mission station. Japanese soldiers eventually imprisoned Liddell during World War II, and he died in a prison camp in 1945.

5. Wayman Mitchell
Wayman Mitchell is the founder of Christian Fellowship Ministries, a Pentecostal Bible-based fellowship of 2,100 churches in 112 nations. Personal evangelism and church planting are basic foundations of his organization, which grew out of early concert ministries he used to convert former hippies in the 1970s.

6. Saint Patrick
Which other missionary has a modern holiday reserved for them? St. Patrick is traditionally credited with converting Ireland to Christianity during his lifetime. He is the subject of many legends — such as the tale that he drove out all snakes from Ireland. 

7. David Livingstone
David Livingstone was a Scottish missionary, abolitionist, and physician who is notable for exploring Africa in the 19th century. Livingstone served as a medical missionary, traveling to many villages and helping to establish Christianity throughout Africa.

8. Hudson Taylor
Hudson Taylor spent more than 50 years in China as a missionary, translator, and physician. He influenced hundreds of people to serve as missionaries in his lifetime and his story continues to be an inspiration a century later for missionaries who serve.

9. George Muller
George Muller pioneered the idea of faith missions where missionaries are supported by individuals and local churches instead of denominations,according to Christian Biography Resources. He started many orphanages and his orphanage in England took care of more than 10,000 children in his lifetime.  

10. David Wilkerson
David Wilkerson had a major influence on New York City youth through street ministries to rescue drug addicts and gang members, according to History Makers. He founded Teen Challenge, an evangelical Christian addiction recovery program for youth, and CURE Corps — an organization devoted to involving college students in Christ-centered service.

 

BRON : http://www.newsmax.com/FastFeatures/christian-history-famous-missionaries/2015/05/07/id/643345/#